ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار حکم پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
آموزش باکارات

 

این بازی یکی از آسان‌ترین بازی های کازینو است. اما با وجود سادگی‌ جذابیت فوق‌العاده‌ای هم دارد و بسیار محبوب است .این بازی بین دو طرف بازیکن و دیلر انجام می گیرد.


 هدف از بازی

 به طور ساده هدف از این بازی این است که پیش بینی‌ کنید ارزش کدامیک از دو دستِ بانکِر (Banker) یا بازیکن (Player) به عدد ۹ نزدیکتر است یا پیش بینی‌ کنید که
ارزش این دو دست مساوی (Tie) میشود. دیلر کارت‌های بانکِر را سمت راست خط وسط میز و کارت‌های بازیکن را در سمت چپ قرار میدهد. دیلر به هر کدام ۲ کارت میدهد.
(ممکن است کارت سوم نیز داده شود که در ادامه توضیحات آمده است) ارزش کارتهای هر دست با هم مقایسه و برنده مشخص میشود.
بر خلاف بلک‌جک، در بازی باکارات، هر بازیکن دست جداگانه‌ای ندارد، و دست بازیکن که توسط دیلر پخش میشود، در بین همه بازیکنان دور میز مشترک است.


امتیاز کارت ها:


شاه، بی‌بی، سرباز و ۱۰ هر کدام ۰ (صفر) امتیاز دارند. آس ۱ و اعداد ۲ تا ۹ هم که امتیاز خودشان را دارند.
ارزش دست با جمع امتیاز کارت‌ها مشخص میشود.
اگر امتیاز دست از ۱۰ بیشتر شد، ۱۰ تا از آن کم میشود تا ارزش دستت مشخص شود. برای مثال چند نمونه دست زیر را ببینید

وکه ارزش آن ۷ میشود.

وکه ارزش آن ۳ میشود.٦ ، ۷ ، ٨ یا ٩ باشد، بازیکن باید با همان د

وکه ارزش آن ۷ میشود. (جمع امتیاز‌ها ۱۷ است که ۱۰ تا از آن کم می‌کنیم)

وکه ارزش آن ۵ میشود. (جمع امتیاز‌ها ۱۵ است که ۱۰ تا از آن کم می‌کنیم)

وکه ارزش آن ۱ میشود.

وکه ارزش آن ۲ میشود. (جمع امتیاز‌ها ۱۲ است که ۱۰ تا از آن کم می‌کنیم)

وکه ارزش آن ۰ میشود.

 قانون کارت سوم:

قوانین بازی در دست اول به این شکل است:

  • اگر مجموع کارت های بازیکن ٦ ، ٧ ، ٨ و ٩ باشد، بازیکن باید با همان دست ادامه دهد.
  • اگر مجموع مقادیر کارت های بازیکن هر چیز دیگری غیر از این اعداد باشد، بازیکن باید یک کارت را بیندازد.

بازیکن نمیتواند درکازینوی آنلاین، پس از دریافت دو کارت اول، بیشتر از یک کارت دیگر بگیرد. پس از دریافت کارت سوم، بازیکن باید  با همان دست
ادامه دهد؛ ارزش کارت هایش هرچه که باشد.

چنانچه دست بازیکن توقف کند و دست بانکِر ارزش ۵ یا کمتر داشته باشد، بانکِر کارت سوم را دریافت میکند.چنانچه دست بانکِر یا بازیکن ارزش ۸ یا ۹ داشته باشد،
دست هردو متوقف میشوند و کارت دیگری داده نمی‌شود. این قانون بر تمامی‌ قوانین دیگر ارجحیت دارد..در صورتیکه دست بازیکن کارت سوم را دریافت کند،
جدول زیر تعیین می‌کند که آیا بانکِر باید کارت سوم دریافت کند یا خیر.پس از این مرحله، هر دستی که مقدارش به ٩ نزدیکنر باشد، برنده است. اگر دستی خود ٩ باشد، بصورت خودکار برنده است و نیازی به
انداختن کارت بیشتر نیست.

انواع شرط باکارات و ضرایب برد


سه نوع شرط اول شرط‌های اصلی‌ باکارات و بقیه شرط‌های کناری هستند. شرط کناری فقط یک نامگذاری است چون جزو شرط‌های رایج محسوب نمیشوند.

۱)شرط روی دست بانکِر (Banker): شرط روی اینکه دست بانکِر دست بازیکن را ببرد. پول شما ۲ برابر میشود ولی ۵ % کمسیون کازینو کسر میباشد.
۲)شرط روی دست بازیکن (Player): شرط روی اینکه دست بازیکن دست بانکِر را ببرد. ضریب دست برنده شرط بازیکن ۲ میباشد.
۳)شرط مساوی (Tie): شرط روی اینکه ارزش دست بانکِر و دست بازیکن مساوی شود. ضریب دست برنده شرط مساوی ٩ میباشد.

۴)شرط جفت آوردن بانکِر (Banker Pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بانکِر یکی باشد.

وو برنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) میباشند. ضریب دست برنده شرط جفت بانکِر ۱۱/۱ میباشد

 ۵)شرط جفت آوردن بازیکن (Player Pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد.

وووبرنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) میباشند. ضریب دست برنده شرط جفت بازیکن ۱۱/۱میباشد

برای یاد گیری بیشتر این بازی میتوانید به سایت بتویاد مراجعه کنید.